Jesteś tutaj:  Akwarium > Krakowskie Stowarzyszenie Akwarystów
 
Inne serwisy

  Zoosklep
  Ogrodnictwo


Grupy dyskusyjne

  pl.rec.akwarium


Bramki SMS

  Plus
  Era
  Orange
  Play


Szukaj w internecie
GoogleProtokół z zebrania założycielskiego Krakowskiego Stowarzyszenia Akwarystów
 
W dniu 7 marca 2004 roku w Krakowie przy ulicy Szkolnej 11 odbyło się zebranie założycielskie Krakowskiego Stowarzyszenia Akwarystów.

Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym projekt uchwały o powołaniu Krakowskiego Stowarzyszenia Akwarystów. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Następnie przewodniczący zebrania zapoznał zgromadzonych z projektem statutu Krakowskiego Stowarzyszenia Akwarystów. W toku dyskusji nad przedłożonym projektem nie zgłoszono żadnych uwag. W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o przyjęciu statutu Stowarzyszenia. Wybrano 2 osobowy komitet Założycielski w składzie:

1) Marta Mierzeńska
2) Jacek Dacka

Następnie przewodniczący ogłosił wybory komisji skrutacyjnej dla wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Do komisji skrutacyjnej zgłosiły się następujące trzy osoby:

1) Andrzej Sieniawski
2) Robert Chorążek
3) Jerzy Topolski

W głosowaniu jawnym kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.

Członkami Zarządu zostały wybane następujące osoby:

Jacek Dacka - prezes Zarządu
Tadeusz Zuber - wiceprezes Zarządu
Jacqueline Sawicka - skarbnik Zarządu
Piotr Piguła - sekretarz Zarządu
Mirosław Żak - członek Zarządu

Członkami Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Stowarzyszenia Akwarystów zostały wybrane następujące osoby:

1) Piotr Synowiec
2) Tadeusz Potocki
3) Krzysztof Tatoj

Pod koniec zebrania po burzliwych obradach ustalono wysokość sładek członkowskich. Najbliższe spotkanie członków i sympatyków Krakowskiego Stowarzyszenia Akwarystów odbędzie się prawdopodobnie 3 kwietnia br.
 
Powrót